W mieście Hajnówka, na bazie dotychczasowych oddziałów funkcjonujących w budynku Przedszkola nr 5 w Hajnówce , został utworzony Żłobek Samorządowy w Hajnówce . Placówka powstała przy wsparciu środków finansowanych z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 ,,Maluch+" 2018r. Realizacja inwestycji wynikała z dużego zapotrzebowania na tego typu formę opieki w mieście Hajnówka. Żłobek jest placówką o wystroju przyjaznym dla dzieci wielką zaletą są jasne przestronne i kolorowe sale wyposażone w pomoce dydaktyczne , kąciki tematyczne oraz zabawki dostosowane tak aby pobudzić wyobraźnię i rozwój każdego maluszka .