logo maluch plus

Miasto Hajnówka otrzymało dodatkowe środki w wysokości 79.920,00 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH” w Żłobku Samorządowym w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 24. Łączna kwota otrzymanego dofinansowania w ramach w/w programu, w 2021 roku, wyniosła 150.960,00 zł.


Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka


logo maluch pluslogo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Miasto Hajnówka otrzymało dofinansowanie w wysokości 71.040,00 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH” w Żłobku Samorządowym w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 24.

Umowa o udzielenie wsparcia została zawarta w dniu 9 czerwca 2021 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bohdanem Paszkowskim, a Burmistrzem Miasta Hajnówka – Jerzym Sirakiem.


Plakat - pobierz

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

 

Celem projektu jest wsparcie zatrudnienia 20 osób pełniących funkcje opiekuńcze poprzez zwiększenie o 20 miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci żłobka w terminie na terenie Miasta Hajnówka (powiat hajnowski, woj. podlaskie).


Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. - 31.01.2021 r.
Dofinansowanie projektu z UE: 616.845,00 zł


W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie sali, w tym pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci oraz doposażony zostanie plac zabaw. Dofinansowane będzie zatrudnienie 3 opiekunek, pielęgniarki i osoby sprzątającej.


NOWY ŻŁOBEK W HAJNÓWCE DOFINANSOWNY Z PROGRAMU "MALUCH+"2018


W mieście Hajnówka, na bazie dotychczasowych oddziałów funkcjonujących w budynku Przedszkola Nr 5 w Hajnówce, został utworzony Żłobek Samorządowy w Hajnówce. Placówka powstała przy wsparciu środków finansowych (ok. 700 tys. zł) z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2018 i zapewni opiekę dla maksymalnie 104 dzieci w wieku do 3 lat (74 miejsca powstały przy wsparciu programu). Realizacja inwestycji wynikała z dużego zapotrzebowania na tego typu formę opieki w naszym mieście. Samorząd miasta Hajnówka, zauważając potrzebę wsparcia rodziców małych dzieci w zapewnieniu instytucjonelnej opieki nad ich dziećmi (aby mogli oni skutecznie godzić obowiązki rodzinne z zawodowymi), aplikował o środki na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Uzyskanie dofinansowania z programu „MALUCH+” 2018 istotnie wspomogło jej utworzenie. W ramach inwestycji, w budynku przy ul.Armii Krajowej 24 w Hajnówce wyremontowano między innymi sale dla dzieci, pomieszczenia przynależne i klatkę schodową oraz zamontowno platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono meble, pomoce dydaktyczne i zabawki do sal; sprzęt AGD, a także inne wyposażenie do kuchni oraz gabinetów dyrektora i intendentki. Utworzono plac zabaw dla dzieci żłobkowych. Maluszkom i ich rodzicom życzymy wspaniałej przygody ze Żłobkiem Samorządowym w Hajnówce, zaś kadrze żłobka – wraz z kierującą nim Panią Ewą Snarską – samych sukcesów i satysfakcji z pracy.


Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka


REALIZACJA PROJEKTU PT. „NOWE MIEJSCA ŻŁOBKOWE W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA" WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

MIASTO HAJNÓWKA OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI 119.880,00 ZŁ W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMIE ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH +" 2020

MIASTO HAJNÓWKA OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI 133.200,00 ZŁ W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMIE ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH +" 2019

MIASTO HAJNÓWKA OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU MALUCH+