Rekrutacja na okres wakacji 2020r. – Informacja !!!


1. W związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydany na podstawie art.8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59,oraz z 2020r. poz. 322,374 i 567).Informujemy , że w okresie wakacyjnym w Żłobku Samorządowym w Hajnówce nadal obowiązują dotychczasowe procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19, dostępne na stronie internetowej żłobka w zakładce ogłoszenia.

2. Rodzice których dzieci zostały zakwalifikowane na okres wakacji 2020r. prosimy o zgłoszenie się do żłobka w celu podpisania stosownych oświadczeń w dniu 26.06.2020r. od godz. 8.00 do 14.00, bądź u Pań na poszczególnych grupach do których uczęszczają dzieci.

3. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych, została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Żłobku Samorządowym w Hajnówce.

Ewa Snarska-Dyrektor Żłobka Samorządowego
w Hajnówce.

III REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU
,, Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka”Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 do udziału w projekcie ,, Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka”
Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane w terminie od 17 do 25 czerwca 2020r. u Dyrektora Żłobka Samorządowego w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 24 lub w Biurze Projektu Urzędu Miasta Hajnówka ul .Aleksego Zina 1 pokój 206 II piętro.


Rekrutacja - pobierz