DRODZY RODZICE!!

Informujemy, że w dniu 22.08.2022(poniedziałek) odbędzie się DZIEŃ OTWARTY dla dzieci nowo przyjętych. Zapraszamy w godz. od 16 do 17.

DRODZY RODZICE!!

Informujemy, że wyprawka którą należy przynieść we wrześniu 2022r do żłobka, oraz lista dzieci z podziałem na poszczególne grupy zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Żłobku Samorządowym w Hajnówce
W DRUGIEJ POŁOWIE SIERPNIA 2022r.

Informacja o dniu otwartym niebawem!
Życzymy spokojnych WAKACJI !!


Informacja!

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Hajnówka NR XXXIV/258/22 z dnia 30 maja 2022r. §1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 200zł. miesięcznie. Opłata nie będzie podlegała zwrotowi za pojedyncze dni nieobecności, jedynie w przypadku urlopowania dziecka lub czas przerwy w funkcjonowaniu Żłobka (np. wakacje). Uchwała XXXIV/259/22 z dnia 30 maja 2022r. § 1. ust. 3. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 maja 2022r.


Ogłoszenie !

Drodzy Rodzice, uprzejmie informujemy, że dzień 25 kwietnia 2022r.(poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy w Żłobku Samorządowym w Hajnówce, z uwagi na przypadające w tym dniu Święto Zmartwychwstania Pańskiego obchodzone przez wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W tym dniu prosimy o zapewnienie opieki swoim dzieciom.


Logo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Pytania i odpowiedzi dla rodziców – dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

1. Na jakie dzieci przysługuje dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt w instytucji opieki?

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwało rodzicom, w tym opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, na dziecko uczęszczające do ww. instytucji i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co do zasady dofinansowanie będzie przysługiwać na wszystkie dzieci uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką opiekuna dziennego w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończeniu 35. miesiąca życia, nawet w sytuacji gdy na to dziecko rodzic otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy w okresie od 12. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Niezależnie od wieku, na dzieci pierwsze lub jedyne w rodzinie, będzie przysługiwało dofinansowanie pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki opiekuna dziennego.

2. Kto składa wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania? W jaki sposób?

Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania będzie składać rodzic. Przez rodzica rozumie się także opiekuna prawnego oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie można składać wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub bankowości elektronicznej.

3. Od kiedy będzie można składać wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania?

Wniosek będzie można złożyć od 1 kwietnia 2022 r.

4. Komu i w jakim terminie ZUS będzie przekazywał dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka. Dofinansowanie będzie przekazywane w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

5. Ile będzie wynosić dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

6. Co należy rozumieć przez opłatę rodzica ponoszoną za pobyt dziecka?

Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w ww. instytucjach z uwzględnieniem przyznanych przez podmiot prowadzący zniżek, z uwzględnieniem dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Plakat1 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Plakat2 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Plakat3 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Plakat4 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Plakat5 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Drodzy Rodzice !!!

Dzieci z rocznika 2019 przystępują do rekrutacji przedszkolnej.

Drodzy Rodzice!

Z uwagi na przypadające w dniu 07.01.2022r. Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia obchodzone przez wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dzień 07.01.2022r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Żłobku Samorządowym w Hajnówce . Podstawa Prawna art. 129 § 1 oraz art. 130 § 1 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu Pracy,oraz § 8 ust. 5 Regulaminu Pracy Żłobka Samorządowego z dnia 26.02.2019r.


Informacja dla Rodziców w sprawie kapitału opiekuńczego!!!

Pobierz

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku – najważniejsze informacje


Drodzy Rodzice!

Dzień 24.12.2021r (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Żłobku Samorządowym w Hajnówce,
zgodnie z kodeksem pracy 130 §2.


Apel Wojewody Podlaskiego


Drodzy Rodzice !!!

Serdecznie zapraszamy Rodziców Dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Hajnówce na zebranie organizacyjne, które odbędzie się w salach poszczególnych grup do których uczęszczają dzieci:

Gr. 1 (Smerfy) zebranie w dniu 09.09.2021 (czwartek) godz. 15.30
Gr. 2 (Żabki) zebranie w dniu 07.09.2021(wtorek) godz. 16.00
Gr. 3 (Misie) zebranie w dniu 08.09.2021 (środa) godz. 16.00
Gr. 3 b (Pszczółki) zebranie w dniu 08.09.2021 (środa) godz. 16.00
Gr. 4 (Tygryski) zebranie w dniu 09.09.2021 (czwartek) godz.16.00

Drodzy Rodzice !!!

Listy dzieci z podziałem na grupy na rok szkolny 2021/2022 zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Żłobku Samorządowym w Hajnówce w budynku przy ul . A. Krajowej 24 (pierwsze piętro budynku). Przy liście znajduję się również wyprawka którą trzeba zapewnić dziecku .

Z poważaniem
Ewa Snarska – dyrektor Żłobka Samorządowego w Hajnówce.


Drodzy Rodzice !!!

Informujemy o zniesieniu obostrzeń w zakresie działalności żłobków. Od 19 kwietnia br. zapraszamy Wszystkie nasze dzieci!!!

Ewa Snarska – Dyrektor żłobka


Uwaga Rodzice !!!

Zgodnie z decyzją Rządu o utrzymaniu obostrzeń żłobek ogranicza swą działalność do 18.04.2021r.

Ewa Snarska – Dyrektor żłobka


Komunikat !!!

Decyzją Rządu od soboty 27.03.2021r. do 09.04.2021r. ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców żłobki zostaną zamknięte. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych. W dniu jutrzejszym zostaną Państwu przekazane szczegółowe informacje.

Pozostali rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Życzę Wszystkim zdrowia
Ewa Snarska – Dyrektor żłobka


UWAGA!!!

Przypominamy, że Żłobek Samorządowy w Hajnówce pracuje w reżimie sanitarnym, w związku z tym, rodzice przyprowadzają dzieci ZDROWE, bez objawów chorobowych takich jak:

katar,
kaszel,
gorączka,
wymioty,
biegunka,

Ogłoszenie !

Drodzy Rodzice uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2020r ( Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy w Żłobku Samorządowym w Hajnówce zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy tj. za 26 grudnia 2020r.
W tym dniu prosimy o zapewnienie opieki swoim dzieciom.

Informacja !

Drodzy Rodzice informujemy, że od
01 września Żłobek Samorządowy w
Hajnówce świadczy usługę w opiece nad
dziećmi od godz. 6.00 do 17.00.


Informacja !

Listy dzieci z podziałem na grupy zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Żłobku Samorządowym w Hajnówce (1 piętro w budynku przy ul. A. Krajowej 24).


Procedury Sanitarne - pobierz


DRODZY RODZICE !!!


Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 roku Żłobek Samorządowy w Hajnówce będzie funkcjonował w pełnym zakresie.


ORGANIZACJA OPIEKI W PODMIOCIE


Obowiązki rodziców


1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.

2. Przekazują dyrektorowi lub paniom na grupie istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

3. Nie posyłają dziecka do żłobka, jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

4. Przyprowadzają do żłobka wyłącznie ZDROWE DZIECKO bez objawów chorobowych, kaszlu, kaszlu, biegunki, duszności, bóle gardła, i inne nietypowe.

5. Dzieci są przyprowadzane i odbierane do/z podmiotu wyłącznie przez zdrowych rodziców/opiekunów prawnych.

6. Wyjaśniają dziecku że nie można zabierać ze sobą do żłobka zabawek.

7. Bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki dezynfekują ręce według instrukcji (umieszczonej w widocznym miejscu ).

8. Są zobowiązani do podania aktualnego nr telefonu i odebrania telefonu ze żłobka.

9. Rodzice mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej podmiotu z zachowaniem zasad jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie 2m od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi przy czym należy rygorystycznie przestrzegać środków ostrożności ( min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

10. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko ze żłobka mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i rodziców wynoszący 2 m.

Wyprawka do żłobka:


Wyprawka gr 1 (Smerfy)

• Chusteczki suche 4 opakowania ( w pudełku)

• Chusteczki nawilżone 4 opakowania

• Dwa ręczniki papierowe

• Kapcie lub skarpetki antypoślizgowe

• Ubranek na zmianę dostosowane do pory roku

• Pieluszki jednorazowe

• Krem lub zasypka ochronna

• Piżama dziecięca dwuczęściowa

• Woreczki jednorazowe na brudne ubranka

• Smoczek lub butelka (jeżeli dziecko korzysta)

• Pościel :poszewka na poduszkę 60/40,poszewka na kołdrę 120/90,prześcieradło-łóżeczkowe (worek na pościel podpisany)

Uwaga wszystkie rzeczy muszą być podpisane i zostawione w przydzielonej szafeczce.


Wyprawka gr 3b (Pszczółki)

• Chusteczki suche 3 opakowania ( w pudełku)

• Chusteczki nawilżone 3 opakowania

• Dwa ręczniki papierowe

• Obuwie zmienne (kapcie na zatrzaski, rzepy- bez sznurówek )

• Ubranka na zmianę dostosowane do pory roku (bluzeczki, koszulki, majteczki, spodnie ,skarpetki, itp.)

• Pieluszki jednorazowe

• Piżama dziecięca dwuczęściowa

• Woreczki jednorazowe na brudne ubranka

• Pościel: poszewka na kołdrę 90/120, poszewka na poduszkę 40/60, prześcieradło (worek na pościel podpisany)

Uwaga wszystkie rzeczy muszą być podpisane i zostawione w przydzielonej szafeczce.


Wyprawka gr 4 (Tygryski)

• Chusteczki suche 3 opakowania ( w pudełku)

• Chusteczki nawilżone 3 opakowania

• Dwa ręczniki papierowe

• Obuwie zmienne (kapcie na zatrzaski, rzepy- bez sznurówek )

• Ubranka na zmianę dostosowane do pory roku (spodnie, skarpetki, bluzeczki, majteczki, koszulki, itp.)

• Pieluszki jednorazowe

• Piżama dziecięca dwuczęściowa

• Poszewka na kołdrę 160x200

• Poszewka na poduszkę 40x40(worek na pościel podpisany )

• 1 opakowanie podkładów jednorazowych

• Woreczki jednorazowe na brudne ubranka

Uwaga wszystkie rzeczy muszą być podpisane i zostawione w przydzielonej szafeczce.


Wyprawka gr 2 (Żabki) i gr 3 (Misie)

• Chusteczki suche 3 opakowania ( w pudełku)

• Chusteczki nawilżone 3 opakowania

• Dwa ręczniki papierowe

• Obuwie zmienne (kapcie na zatrzaski, rzepy- bez sznurówek )

• Ubranka na zmianę dostosowane do pory roku (spodnie, skarpetki, bluzeczki, majteczki, koszulki,itp.)

• Pieluszki jednorazowe

• Piżama dziecięca dwuczęściowa

• Poszewka na kołdrę 120x90,poszewka na poduszkę 60x40,prześcieradło (worek na pościel podpisany)

• Woreczki jednorazowe na brudne ubranka

Uwaga wszystkie rzeczy muszą być podpisane i zostawione w przydzielonej szafeczce.


Dyrektor Żłobka Samorządowego
W Hajnówce
Ewa Snarska


Informacja !!!

Informujemy, że Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych od 1 września 2020r. powinni zgłosić się do siedziby Żłobka Samorządowego w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 24, 17-200 Hajnówka w celu zawarcia umowy o świadczenie usług przez żłobek.(Lista dzieci przyjętych została wywieszona na tablicy ogłoszeń w żłobku).

1. Podpisywanie umów odbywać będzie się w godz. 9.00-14.00 w nieprzekraczalnym terminie od 10.08.2020r. do 14.08.2020r.

2. Nie zgłoszenie się Rodziców/opiekunów prawnych na zawarcie umowy w/w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku.

Przypominamy o wszelkich środkach ostrożności:

• dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku żłobka

• zakrywaniu ust i nosa.

Dyrektor Żłobka Samorządowego w Hajnówce
Ewa Snarska

Informacja !!!

1. Rodzice /opiekunowie prawni których dzieci nie będą uczęszczać do żłobka w okresie od 01.06.2020r. do 31.08.2020r., natomiast od 1 września 2020r. rozpoczynają edukację przedszkolną muszą złożyć wypowiedzenie umowy z usług żłobka do 30.06.2020r.

2. Informacja nie dotyczy rodziców/opiekunów prawnych których dzieci będą kontynuowały pobyt dziecka w żłobku od 1 września 2020r.

3. Wzór wypowiedzenia znajduje się na stronie internetowej zlobek-hajnowka.hekko24.pl w zakładce dokumenty.

SZANOWNI RODZICE !

W związku z procedurami które będą obowiązywały w Żłobku Samorządowym w Hajnówce w czasie pandemii COVID-19 . Bardzo proszę o zgłoszenie się obydwojga rodziców/opiekunów prawnych w celu podpisania stosownych oświadczeń z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Ewa Snarska – Dyrektor Żłobka Samorządowego w Hajnówce.


Hajnówka, dnia 08.05.2020 r.

Oświadczenie dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi likwidacji stołówek szkolnych oświadczam, że stołówki szkolne i przedszkolne w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka, będą funkcjonowały nadal. Nie planujemy ich likwidacji.

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Informacja dotycząca ewentualnego otwarcia żłobka i przedszkoli samorządowych

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (4 maja 2020 r.) odbyło się spotkanie konsultacyjne, zorganizowane przez Burmistrza Miasta Hajnówka z dyrektorami żłobka i przedszkoli samorządowych oraz przedstawicielami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hajnówce, w sprawie dalszego funkcjonowania żłobka i przedszkoli samorządowych.

Na spotkaniu przeanalizowano wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w załączeniu).

Przedmiotowe wytyczne nakładają na organy prowadzące, dyrektorów oraz pracowników żłobków i przedszkoli wiele nowych obowiązków oraz generują konieczność zmiany organizacji pracy tych placówek. Dyrektorzy, celem dostosowania liczby dzieci w grupach do wytycznych muszą ograniczyć ich liczebność do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, maksymalnie do 14 dzieci w grupie, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw na 1 dziecko i każdego opiekuna. Do placówki będą mogły więc uczęszczać wyłącznie dzieci obojga rodziców pracujących (dyrektorzy będą weryfikować spełnienie powyższego warunku na podstawie zaświadczeń z zakładu pracy przekazanych przez rodziców do dnia 18 maja br.).

Wytyczne obligują również organy prowadzące oraz dyrektorów przedszkoli i żłobków do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki, zapewnienia środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania przedszkola i żłobka, zapewnienia dodatkowych pomieszczeń dla dzieci, a także wyposażenia tych pomieszczeń, zaopatrzenia pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem), itp. Realizacja powyższych zaleceń jest czasochłonna i wymaga poniesienia wielu dodatkowych nakładów finansowych.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa Państwa dzieciom oraz pracownikom placówek ustalono, że otwarcie żłobka i przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka, będzie możliwe po wdrożeniu zaleceń wynikających z wytycznych. Przypuszczamy, że nastąpi to nie później niż 25 maja br.

Jednocześnie informuję, że w związku z trwającą rozbudową Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce i prowadzonymi pracami również wewnątrz starej części budynku, placówka ta zostaje zamknięta do odwołania. Dzieci rodziców pracujących, które będą musiały zostać objęte opieką przedszkolną, będą mogły uczęszczać do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce (ul. Jagiełły 7), do Przedszkola Nr 2 w Hajnówce (ul. Warszawska 2) lub Przedszkola Nr 5 w Hajnówce (ul. Reja 2 i ul. Armii Krajowej 24). Jeżeli prace zostaną zakończone przed rozpoczęciem wakacji również w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce zostanie uruchomiona grupa dyżurująca.

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu żłobka i przedszkoli samorządowych będziemy Państwa informować na bieżąco, między innymi za pośrednictwem witryny urzędu (www.hajnowka.pl).

Nadmieniamy, że decyzję w sprawie uruchomienia placówek niepublicznych podejmują ich organy założycielskie.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji - pobierz

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka


Informacja dotycząca ewentualnego otwarcia żłobka i przedszkoli samorządowych

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że obecnie analizujemy możliwość ewentualnego otwarcia żłobka i przedszkoli samorządowych. Podstawą podjęcia decyzji o otwarciu tych placówek jest pewność, że będziemy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo Państwa dzieciom oraz pracownikom zatrudnionym w żłobku i przedszkolach. W chwili obecnej czekamy na szczegółowe wytyczne w tym zakresie (wytyczne zamieszczone na stronie www.gov.pl są bardzo ogólne). W tej sprawie wystosowaliśmy pismo do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Hajnówce. Ponadto, dyrektorzy żłobka i przedszkoli są w trakcie ustalania liczby dzieci, które mają zostać objęte opieką w placówkach (dane zbierane są telefonicznie).

Dopiero po analizie wszystkich zebranych informacji możliwa będzie ocena, które placówki i w jakim zakresie będą mogły zostać otwarte. Taka analiza zostanie przeprowadzona w dniu 4 maja 2020 r. na spotkaniu konsultacyjnym, zorganizowanym przez Burmistrza Miasta Hajnówka, z dyrektorami przedszkoli i żłobka oraz przedstawicielami Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Hajnówce.

O ustaleniach ze spotkania zostaną Państwo poinformowani między innymi za pośrednictwem witryny urzędu (www.hajnowka.pl).

Nadmieniam, że decyzję w sprawie uruchomienia placówek niepublicznych podejmują ich organy założycielskie.


Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka


Uwaga Rodzice!


Rodzice dzieci zakwalifikowanych w dniach od 18.05.2020r. do 29.05.2020r. potwierdzają stosownym oświadczeniem wolę korzystania z usług żłobka. Oświadczenie znajduje na stronie internetowej żłobka w zakładce ,, Dokumenty" - Oświadczenie potwierdzające przez rodziców / opiekunów prawnych korzystanie z usług żłobka". W/w oświadczenie należy wypełnić i wysłać scan bądź zdjęcie na adres mailowy żłobka dyrektor@zlobek.hajnowka.pl.

Lista dzieci zakwalifikowanych - pobierz

Dyrektor Żłobka Samorządowego w Hajnówce
Ewa Snarska

Drodzy Rodzice !


W związku z zaistniałą sytuacją Dyrektor Żłobka informuję, że zwrot uiszczonych opłat za miesiąc marzec 2020 roku zostanie uregulowany w terminie gdy placówka rozpocznie działalność.


Pismo w sprawie osób odbywających kwarantannę - pobierzRekrutacja


Jeżeli Państwo nie zdążyliście złożyć "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka", można skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłać scan karty zgłoszenia dziecka do żłobka i pozostałych dokumentów drogą elektroniczną na adres: dyrektor@zlobek.hajnowka.pl
2. Dostarczyć dokumenty w formie papierowej w zamkniętych kopertach. Tuż przy wejściu do budynku przy ul. Armii Krajowej 24 znajduje się skrzynka (z napisem "Rekrutacja do Żłobka") do której należy wrzucić dokumenty. Obok skrzynki będą znajdowały się druki kart i i innych dokumentów oraz koperty .
3. Każdy z Państwa otrzyma potwierdzenie złożonej karty telefonicznie.Komunikat !


Ze względu na bezpieczeństwo, w okresie zawieszenia działalności Żłobka Samorządowego
w Hajnówce , prosimy Państwa w miarę możliwości o kontakt telefoniczny w razie jakichkolwiek
pytań związanych z rekrutacja do żłobka w godz. od 9.00 do 12.00 . Tel. (85) 682-23-97 wew. 22.Dyrektor Żłobka Samorządowego w Hajnówce
Ewa Snarska


Drodzy Rodzice !!!


Zgodnie z zarządzeniem nr 29/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 marca 2020 r.
Ulega zawieszeniu działalność Żłobka Samorządowego w Hajnówce do odwołania.

Zarządzenie - pobierz


REKRUTACJA - pobierz

Apel do Rodziców - pobierz


Od 12 marca do 25 marca 2020r. zawieszone zostają zajęcia w szkołach , przedszkolach i żłobkach z czego pierwsze dni 12 i 13 marca to okres przejściowy w który nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne a jedynie opiekuńcze. Od 16.03.2020r. uczniowie nie przychodzą do żłobka,przedszkola i szkoły. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie Minister zdrowia apeluje do dzieci i młodzieży oraz rodziców, by w czasie zamknięcia placówek starać się pozostać w domu i unikać zagrożenia ,, To nie jest czas ferii , to jest właściwie czas kwarantanny''.


Zawieszone zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach


Od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach, z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12 - 13 marca) to okres przejściowy, w którym nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do żłobka, przedszkola i szkoły. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Więcej informacji na stronach: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach

Rodzic/opiekun prawny, opiekujący się dzieckiem poniżej 8 roku życia i objęty ubezpieczeniem chorobowym, może skorzystać z dodatkowych 14 dni na opiekę nad takim dzieckiem. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?
Należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkoła, szkoły, do której uczeszcza dziecko (druku ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS – dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u.

Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.
Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS, gdzie pod numerem: 22 560 16 00 wydzielione zostały dwie dedykowane linie:
• „ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
• „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

Czynna jest też infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590.

Telefony kontaktowe do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce: 604 441 454, 698 068 518, 604 279 575.

W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców miasta Hajnówka proszę o bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny oraz wytycznych na temat podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi ph. "Co musisz wiedzieć o koronawirusie", które są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie) oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Hajnówce (https://psse-hajnowka.pl/).

Burmistrz
Jerzy Sirak


Plakat jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem

Koranowirus - informacje - pobierzINFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)
Warszawa, 24.02.2020 r.

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji).

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Jak skutecznie myć ręce

Zebranie z rodzicami zdjęcie

Serdecznie zapraszamy Rodziców Dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Hajnówce na zebranie organizacyjne , które odbędzie się 17.09.2019r. (wtorek) o godz. 16.00 . W salach poszczególnych grup.

Drodzy Rodzice

Dzień adaptacyjny nowo przyjętych dzieci odbędzie się 30 sierpnia 2019 r. (piątek)od godz. 10.00 do 14.00 . Serdecznie zapraszamy.

Podpisywanie umów na rok szkolny 2019/2020.

Rodzice/opiekunowie prawni nowo przyjętych dzieci do Żłobka Samorządowego w Hajnówce na rok szkolny 2019/2020 którzy nie podpisali dokumentów na korzystanie z usług żłobka, proszeni są o zgłoszenie się do 01. 09. 2019 r. w celu podpisania umowy. W przypadku nie zgłoszenia się rodziców/opiekunów prawnych do w/w daty, zostaną przyjęte dzieci z lity rezerwowej .

Koszt pobytu dzieci w Żłobku

Opłata za pobyt dziecka wynosi 88 zł. do 10 godz. dziennie (Uchwała NR XL/292/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 czerwca 2018roku). Koszt wyżywienia za każdy dzień wynosi 4,50. Zwrot kosztów za żywienia i opłaty za pobyt dokonywany jest za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku dokonywana jest do 15-tego każdego miesiąca, Nr. konta na które wpłacamy płatności za Żłobek 08102013320000190211543289

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się od 1marca danego roku do 31 marca danego roku . Dzieci mogą być przyjmowane na bieżąco w miarę posiadanych wolnych miejsc